Згода користувача

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту „Громадський проект” gp.bmr.gov.ua (далі – „Сайт”), а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок бюджету міста Бердянська.

 

1. Терміни та визначення

бюджет участі це частина бюджету міста Бердянська, з якого здійснюється фінансування визначених членами територіальної громади громадських проектів, які в результаті відкритого та прозорого голосування стали переможцями конкурсу,

громадський проект (далі - проект) - документ, який поданий фізичними або юридичними особами, ініціативними групами, громадськими організаціями, що здійснюють свою діяльність на території міста; дієздатними громадянами України (іноземцями та особами без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України), яким на момент подання проектів або голосування виповнилось 16 років, які зареєстровані та проживають на території міста Бердянська (або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання у місті) та має підтримку не менше 30 членів територіальної громади, реалізація якого належить до повноважень органів місцевого самоврядування, може бути реалізований  протягом бюджетного року відповідно до обсягу коштів, визначених Бердянською міською радою та спрямований на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку м.Бердянськ,

загальноміські проекти - ідеї, що планується реалізовувати у місцях загального користування загальноміського масштабу, у локаціях, що вирізняються певною ексклюзивністю по відношенню до інших територій, відвідувачами яких традиційно є мешканці всього міста, незалежно від місця проживання (наприклад, центр міста, зелені зони відпочинку, історичні місця тощо),

локальні проекти - ідеї, що планується реалізовувати на території певного мікрорайону, відвідувачами якого є саме його мешканці,

користувач  сайту – будь-який відвідувач сайту,

автор проекту – фізична або юридична особа, ініціативна група, громадська організація міста, що здійснюють  свою діяльність на території міста; дієздатні громадяни України (іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України), яким на момент подання проектів або голосування виповнилось 16 років, які зареєстровані та проживають на території міста Бердянська (або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання у місті Бердянську), який бажає подати власний проект у будь-якій формі та задовольняє критеріям відбору авторів проекту,

голосуючий – користувач сайту, фізична або юридична особа, ініціативна група, громадська організація міста, що здійснюють  свою діяльність на території міста; дієздатний громадянин України (іноземець та особа без громадянства, яка має дозвіл на постійне проживання на території України), якій на момент подання проектів або голосування виповнилось 16 років, яка зареєстрована та проживає на території міста Бердянська (або має довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують її проживання у місті), і має право голосу на місцевих виборах, шляхом відкритого голосування в спеціально визначених для цього заходу пунктах для голосування, яка прагне віддати свій голос за проект шляхом заповнення бланку для голосування в електронній системі за допомогою авторизації мешканця міста Бердянська через електронну пошту та введенням ним серії та номеру свого паспорта громадянина України (посвідки на постійне проживання) або в пунктах голосування, визначених в оголошенні за пред’явленням оригіналу паспорта (посвідки на постійне проживання) шляхом заповнення бланку для голосування і задовольняє критеріям відбору голосуючих,

бланк-заява – офіційна форма заяви проекту, затверджена сесією Бердянської міської ради, що містить відомості про автора, опис проекту, бюджет і список осіб, які підтримали проект,

конкурс це відбір проектів, що дає можливість відібрати кращі з наданих на  розгляд, шляхом голосування громадян України, які належать до територіальної громади міста Бердянська і мають право голосу,

голосування процес відбору мешканцями міста Бердянська проектів-переможців серед відібраних проектів,

результати голосування підрахунок голосів, поданих за кожен проект відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих у результаті голосування в електронній системі „Громадський проект”,

проекти-переможці проекти, що відповідно до підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів до моменту вичерпання загальної суми, визначеної на бюджетний рік,

поточний ремонт це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного  зносу конструкцій і інженерного обладнання,

електронна система „Громадський проект” (далі – електронна система) - інформаційна система (веб-сайт)  автоматизованого управління процесами в рамках бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів,  оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації  та підсумкових звітів про реалізацію проектів,

робоча комісія – створений рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради постійно діючий консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують  виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування  бюджету участі.

 

                                   

 

                                          2. Загальні умови

2.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.2. Формування бюджету участі проводиться за рахунок коштів міського бюджету м.Бердянськ.

2.3. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

2.4. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2.5. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

2.6. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі впровадження бюджету участі.

2.7. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

2.8. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

2.9. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

2.10. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

2.11. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.12. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

 

3. Конкурс

3.1. Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

3.2. Організатором конкурсу виступає виконавчий комітет Бердянської міської ради.

3.3. Для забезпечення якості та прозорості виконавчий комітет Бердянської міської ради залучає робочу комісію для здійснення основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету, створену рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.09.2016   № 322 із змінами, до складу якої  увійшли фахівці виконавчого комітету, депутати міської ради, громадські  активісти.

3.4. Робоча комісія для здійснення основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету розглядає проекти, після чого вони висуваються на голосування.

3.5. У разі, якщо документи проекту не містять інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, проект може бути відхилений за розглядом  робочої комісії та відправлений Автору на доопрацювання. Доопрацювання та повторне подання проекту може бути здійснене не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку голосування за проекти.

3.6. Внесення змін до проектів можливе лише за згодою автора.

3.7. При виявленні двох і більше схожих проектів  робоча комісія має право  рекомендувати авторам їх об'єднати. Об’єднання  проектів здійснюється шляхом створення нового проекту.

3.8. Проекти, щодо яких робочою комісією здійснено обґрунтований висновок щодо недопущення їх до голосування, участь у голосуванні брати не можуть.

                 

                                           4. Реєстрація

4.1. Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку персональних даних, (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення  та уточнення, а також на передачу цих даних до виконавчого комітету Бердянської міської ради.

4.2. Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються у бланку-заяві чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

4.3. Зареєструвавшись на сайті Користувач приймає та підтверджує свою поінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

4.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

4.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

4.5.1. Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

4.5.2.Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

4.5.3.Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

4.5.4.Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

4.5.5.Прикріплений скан-документ, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

4.5.6.Відсутній скан-сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

4.5.7.Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 

5. Подання проектів

5.1. Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту відповідно до Положення про громадський бюджет у м.Бердянськ, затвердженого рішенням чотиринадцятої сесії Бердянської міської ради від 19.08.2016 №2 та змінами до нього, затвердженими рішенням двадцять восьмої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 22.06.2017 №58, рішенням сорок шостої (позачергової сесії) Бердянської міської ради VII скликання від 26.06.2018 №13 та рішенням шістдесятої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 07.03.2019 №55.

5.2. Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

5.3. Автор повинен зібрати підписи не менше 30-ти осіб (крім автора проекту), що підтримують проект, і додати до проекту список підписів.

5.4. Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

5.5. Автор підтверджує, що інформація, надана у бланку-заяві, не порушує прав третіх осіб.

5.6. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

 

6. Оцінка проектів

6.1. Подані проекти повинні відповідати наступним  вимогам:

6.1.1.проект подається автором проекту за формою згідно з додатком 1 до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м.Бердянськ, затвердженого рішенням чотиринадцятої сесії Бердянської міської ради від 19.08.2016 №2  та змінами до нього, затвердженими рішенням двадцять восьмої сесії Бердянської міської ради  VII скликання від 22.06.2017 № 58 „Про внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м.Бердянськ”,  рішенням сорок шостої (позачергової сесії) Бердянської міської ради VII скликання від 26.06.2018 №13 „Про внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м.Бердянськ” та рішенням шістдесятої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 07.03.2019 №55 „Про внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м.Бердянськ”.

         6.1.2.проект, автором якого є юридична особа, громадська організація, ініціативна група, подається через уповноважену особу, яка діє на підставі статутних документів або довіреності;

         6.1.3.проект, автором якого є особа з обмеженими фізичними можливостями, може бути поданий іншою особою, яка діє на підставі довіреності в інтересах автора;

         6.1.4.проект має бути підтриманий  не менш як 30 членами територіальної громади  міста Бердянська  відповідно до ст.53 Статуту територіальної громади міста Бердянська (крім автора проекту), що засвідчується відповідними підписами згідно з додатком 1 до цього Положення;

         6.1.5.проект відповідає  одній із визначених тематик;

         6.1.6.реалізація проекту належить до повноважень виконавчих органів Бердянської міської ради;

         6.1.7.проект не суперечить чинному законодавству України;

         6.1.8.проект має відповідати стратегічним пріоритетам та цілям розвитку міста Бердянська;

         6.1.9.проект має відповідати Генеральному плану міста Бердянська;

         6.1.10.проект передбачає строк реалізації протягом одного бюджетного року та спрямований на кінцевий результат;

         6.1.11.не обмежується підготовкою проектно-кошторисної документації;

         6.1.12.не носить фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) завдання, в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

         6.1.13.не передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту;

         6.1.14.у випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до земель комунальної власності або об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків;

         6.1.15.проект має не суперечити чинним міським програмам розвитку міста та не дублювати завдання, які передбачені цими програмами і планується для реалізації на відповідний бюджетний рік;

         6.1.16.реалізація проекту не планується на землях або об'єктах приватної форми власності (крім ОСББ) та об'єктах, які перебувають у користуванні фізичних та юридичних осіб приватного права відповідно до чинного законодавства України;

         6.1.17.територія або земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація проекту є такою, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів бюджету участі, не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію проекту за рахунок бюджету участі;

         6.1.18.реалізація проекту не передбачає проведення робіт з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єкта;

         6.1.19.фінансування проекту, реалізація якого передбачена на території або об'єктах, що перебувають у власності ОСББ, здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів бюджету участі та коштів членів ОСББ у розмірі не менше 30% загальної вартості проекту.

 6.2. Робоча комісія для здійснення основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету залишає за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку, якщо проект не відповідає  вимогам, визначених у пункті  6.1.

6.3. Проекти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування жителів міста в паперовому та електронному виді.

6.4. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.

6.5. Якщо проект буде перероблено пізніше, ніж почнеться голосування, він вважатиметься недійсним та у подальшому не може бути розглянутий робочою комісією.

 

7. Голосування

7.1. Голосування за проекти здійснюється шляхом паперового, у визначених пунктах для голосування, або електронного голосування у Системі.

7.2. Ідентифікація Голосуючого здійснюється за допомогою номера паспорта або посвідки на постійне місце проживання.

7.3. Голоси, подані у паперовому вигляді, зараховуються у Систему після закінчення строку голосування протягом семи робочих днів.

  7.4. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

7.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра  в штучній накрутці голосів.

 

8. Визначення переможців та реалізація проекту

8.1. У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, виконавчий комітет Бердянської міської ради реалізує даний проект за рахунок бюджетних коштів в наступному календарному році.

  8.2. Кількість переможців обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджету на бюджетний рік для фінансування проектів за рахунок коштів бюджету участі. Якщо за результатами визначення переможців серед загальноміських або локальних проектів утворився залишок коштів, робоча комісія може прийняти рішення про його перерозподіл між цими видами проектів, або між мікрорайонами у межах загального обсягу бюджету участі, встановленого на відповідний бюджетний період. Процес відбору  проектів триває до повного вичерпання загальної суми бюджету участі.

8.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за проекти на всіх етапах конкурсу.

8.4. Автор дає згоду на всі рішення міської ради, виконавчого комітету та робочої комісії щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

8.5. У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

8.6. Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

8.7. До форс-мажорних відносяться наступні явища:

8.7.1.природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

8.7.2.обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

8.7.3.дії органів влади (заборони, квоти тощо).

8.Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

9. Виконавчий комітет Бердянської міської ради має право видозмінювати проект в процесі реалізації.

10. Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проекту в інтересах Системи  без виплати компенсації.

11. Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

 

9. Інші умови

9.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі, не можуть бути підставою для судового провадження.

9.2. Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

9.3. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

9.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієї Угоди.

9.5. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.