Згода користувача

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту „Громадський проєкт” gp.bmr.gov.ua (далі – „Сайт”), а також умови подання проєктів Авторами, за яких їхні проєкти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади.

 

1. Терміни та визначення

бюджет участі це частина бюджету Бердянської міської ОТГ, з якого здійснюється фінансування визначених членами територіальної громади громадських проєктів, які в результаті відкритого та прозорого голосування стали переможцями конкурсу,

громадський проєкт (далі - проєкт) - документ, який поданий фізичними або юридичними особами, ініціативними групами, громадськими організаціями, що здійснюють свою діяльність на території громади; дієздатними громадянами України (іноземцями та особами без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України), яким на момент подання проєктів або голосування виповнилось 16 років, які зареєстровані та проживають на території Бердянської міської ОТГ (або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання на зазначеній території) та має підтримку не менше 30 членів територіальної громади, реалізація якого належить до повноважень органів місцевого самоврядування, може бути реалізований  протягом бюджетного року відповідно до обсягу коштів, визначених Бердянською міською радою та спрямований на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку Бердянської міської ОТГ,

загальноміські проєкти - ідеї, що планується реалізовувати у місцях загального користування загальноміського масштабу, у локаціях, що вирізняються певною ексклюзивністю по відношенню до інших територій, відвідувачами яких традиційно є мешканці всього міста, незалежно від місця проживання (наприклад, центр міста, зелені зони відпочинку, історичні місця тощо),

локальні проєкти - ідеї, що планується реалізовувати на території певного мікрорайону міста або старостинського округу, відвідувачами якого є саме його мешканці, на земельній ділянці або на об’єкті, який розташований на території конкретного мікрорайону, села, селища;

користувач  сайту – будь-який відвідувач сайту,

автор проєкту – фізична або юридична особа, ініціативна група, громадська організація міста, що здійснюють  свою діяльність на території Бердянської мської ОТГ; дієздатні громадяни України (іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України), яким на момент подання проєктів або голосування виповнилось 16 років, які зареєстровані та проживають на території Бердянської міської ОТГ (або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання на її території), який бажає подати власний проєкт у будь-якій формі та задовольняє критеріям відбору авторів проєкту,

голосуючий – користувач сайту, фізична або юридична особа, ініціативна група, громадська організація міста, що здійснюють  свою діяльність на території громади; дієздатний громадянин України (іноземець та особа без громадянства, яка має дозвіл на постійне проживання на території України), якій на момент подання проєктів або голосування виповнилось 16 років, яка зареєстрована та проживає на території Бердянської міської ОТГ (або має довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують її проживання на її території), і має право голосу на місцевих виборах, шляхом відкритого голосування в спеціально визначених для цього заходу пунктах для голосування, яка прагне віддати свій голос за проєкт шляхом заповнення бланку для голосування в електронній системі за допомогою авторизації мешканця громади через електронну пошту та введенням ним серії та номеру свого паспорта громадянина України (посвідки на постійне проживання) або в пунктах голосування, визначених в оголошенні за пред’явленням оригіналу паспорта (посвідки на постійне проживання) шляхом заповнення бланку для голосування і задовольняє критеріям відбору голосуючих,

бланк-заява – офіційна форма заяви проєкту, затверджена сесією Бердянської міської ради, що містить відомості про автора, опис проєкту, бюджет і перелік осіб, які підтримали проєкт,

конкурс це відбір проєктів, що дає можливість відібрати кращі з наданих на  розгляд, шляхом голосування громадян України, які належать до Бердянської міської ОТГ і мають право голосу,

голосування процес відбору мешканцями Бердянської міської ОТГ проєктів-переможців серед відібраних проєктів,

результати голосування підрахунок голосів, поданих за кожен проєкт відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих у результаті голосування в електронній системі „Громадський проєкт”,

проєкти-переможці проєкти, що відповідно до підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів до моменту вичерпання загальної суми, визначеної на бюджетний рік,

поточний ремонт – це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного  зносу конструкцій і інженерного обладнання,

електронна система „Громадський проєкт” (далі – електронна система) - інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого управління процесами в рамках бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання проєктів для голосування, електронного голосування за проєкти, зв'язку з авторами проєктів,  оприлюднення інформації щодо відібраних проєктів та стану їх реалізації  та підсумкових звітів про реалізацію проєктів,

робоча комісія – створений рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради постійно діючий консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують  виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування  бюджету участі.

 

                                    2. Загальні умови

2.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.2. Формування бюджету участі проводиться за рахунок коштів бюджету Бердянської міської ОТГ.

2.3. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проєкт, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

2.4. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2.5. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

2.6. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі впровадження бюджету участі.

2.7. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

2.8. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

2.9. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

2.10. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

2.11. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.12. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

 

3. Конкурс

3.1. Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

3.2. Організатором конкурсу виступає виконавчий комітет Бердянської міської ради.

3.3. Для забезпечення якості та прозорості виконавчий комітет Бердянської міської ради залучає робочу комісію для здійснення основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету, створену рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.09.2016 №322 із змінами, до складу якої увійшли фахівці виконавчого комітету, депутати міської ради, громадські  активісти.

3.4. Робоча комісія для здійснення основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету розглядає проєкти, після чого вони висуваються на голосування.

3.5. У разі, якщо документи проєкту не містять інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, проєкт може бути відхилений за розглядом  робочої комісії та відправлений Автору на доопрацювання. Доопрацювання та повторне подання проєкту може бути здійснене не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку голосування за проєкти.

3.6. Внесення змін до проєктів можливе лише за згодою автора.

3.7. При виявленні двох і більше схожих проєктів  робоча комісія має право  рекомендувати авторам їх об'єднати. Об’єднання  проєктів здійснюється шляхом створення нового проєкту.

3.8. Проєкти, щодо яких робочою комісією здійснено обґрунтований висновок щодо недопущення їх до голосування, участь у голосуванні брати не можуть.

                 

                                           4. Реєстрація

4.1. Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку персональних даних, (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення  та уточнення, а також на передачу цих даних до виконавчого комітету Бердянської міської ради.

4.2. Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються у бланку-заяві чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

4.3. Зареєструвавшись на сайті Користувач приймає та підтверджує свою поінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

4.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

4.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проєкту у наступних випадках:

4.5.1. Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

4.5.2.Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

4.5.3.Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

4.5.4.Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

4.5.5.Прикріплений скан-документ, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

4.5.6.Відсутній скан-сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

4.5.7.Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого коригування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 

5. Подання проєктів

5.1. Перед поданням проєктів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проєкту відповідно до Положення про бюджет участі Бердянської міської територіальної громади, затвердженого рішенням вісімдесят першої сесії Бердянської міської ради від 04.06.2020 №34

5.2. Автор проєкту повинен надати детальний опис проєкту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

5.3. Автор повинен зібрати підписи не менше 30-ти осіб (крім автора проєкту), що підтримують проєкт, і додати до проєкту перелік підписів.

5.4. Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проєкту, є достовірною.

5.5. Автор підтверджує, що інформація, надана у бланку-заяві, не порушує прав третіх осіб.

5.6. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проєкту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

 

6. Оцінка проєктів

6.1. Подані проєкти повинні відповідати наступним  вимогам:

6.1.1.проєкт подається автором проєкту за формою згідно з Додатком 1 до Положення про бюджет участі Бердянської міської обєднаної територіальної громади, затвердженого рішенням вісімдесят першої сесії Бердянської міської ради від 04.06.2020 №34.

         6.1.2.проєкт, автором якого є юридична особа, громадська організація, ініціативна група, подається через уповноважену особу, яка діє на підставі статутних документів або довіреності;

         6.1.3.проєкт, автором якого є особа з обмеженими фізичними можливостями, може бути поданий іншою особою, яка діє на підставі довіреності в інтересах автора;

         6.1.4.проєкт має бути підтриманий не менш як 30 членами Бердянської міської ОТГ відповідно до ст.53 Статуту територіальної громади міста Бердянська (крім автора проекту), що засвідчується відповідними підписами згідно з Додатком 1 до Положення;

         6.1.5.проєкт відповідає  одній із визначених тематик;

         6.1.6.реалізація проєкту належить до повноважень виконавчих органів Бердянської міської ради;

         6.1.7.проєкт не суперечить чинному законодавству України;

         6.1.8.проєкт має відповідати стратегічним пріоритетам та цілям розвитку Бердянської міської ОТГ;

         6.1.9.проєкт має відповідати Генеральному плану міста Бердянська;

         6.1.10.проєкт передбачає строк реалізації протягом одного бюджетного року та спрямований на кінцевий результат;

         6.1.11.не обмежується підготовкою проєктно-кошторисної документації;

         6.1.12.не носить фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) завдання, в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

         6.1.13.не передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проєкту;

         6.1.14.у випадку, коли реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до земель комунальної власності або об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків;

         6.1.15.проєкт має не суперечити чинним міським програмам розвитку громади та не дублювати завдання, які передбачені цими програмами і планується для реалізації на відповідний бюджетний рік;

         6.1.16.реалізація проєкту не планується на землях або об'єктах приватної форми власності (крім ОСББ) та об'єктах, які перебувають у користуванні фізичних та юридичних осіб приватного права відповідно до чинного законодавства України;

         6.1.17.територія або земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація проєкту є такою, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проєкту за рахунок коштів бюджету участі, не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію проєкту за рахунок бюджету участі;

         6.1.18.реалізація проєкту не передбачає проведення робіт з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єкта;

         6.1.19.фінансування проєкту, реалізація якого передбачена на території або об'єктах, що перебувають у власності ОСББ, здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів бюджету участі та коштів членів ОСББ у розмірі не менше 30% загальної вартості проєкту.

 6.2. Робоча комісія для здійснення основних заходів щодо впровадження та функціонування бюджету участі залишає за собою право відхилити проєкт на будь-якому етапі та відправити на коригування  у випадку, якщо проєкт не відповідає  вимогам, визначених у Положенні.

6.3. Проєкти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування мешканцями громади в паперовому та електронному виді.

6.4. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проєкту до голосування.

6.5. Якщо проєкт буде перероблено пізніше, ніж почнеться голосування, він вважатиметься недійсним та у подальшому не може бути розглянутий робочою комісією.

7. Голосування

7.1. Голосування за проєкти здійснюється шляхом паперового, у визначених пунктах для голосування, або електронного голосування у Системі.

7.2. Ідентифікація Голосуючого здійснюється за допомогою номера паспорта або посвідки на постійне місце проживання.

7.3. Голоси, подані у паперовому вигляді, зараховуються у Систему після закінчення строку голосування протягом семи робочих днів.

  7.4. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

7.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проєкт у разі, якщо виникла підозра  в штучній накрутці голосів.

 

8. Визначення переможців та реалізація проєкту

8.1. У разі, якщо проєкт автора перемагає в голосуванні, виконавчий комітет Бердянської міської ради реалізує даний проєкт за рахунок бюджетних коштів в наступному календарному році.

  8.2. Кількість переможців обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених у бюджеті громади на бюджетний рік для фінансування проєктів за рахунок коштів бюджету участі. Якщо за результатами визначення переможців серед загальноміських або локальних проєктів утворився залишок коштів, робоча комісія може прийняти рішення про його перерозподіл між цими видами проєктів, або між мікрорайонами чи старостинськими округами у межах загального обсягу бюджету участі, встановленого на відповідний бюджетний період. Процес відбору  проєктів триває до повного вичерпання загальної суми бюджету участі.

8.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за проєкти на всіх етапах конкурсу.

8.4. Автор дає згоду на всі рішення міської ради, виконавчого комітету та робочої комісії щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проєкту.

8.5. У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

8.6. Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проєктів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).

8.7. До форс-мажорних відносяться наступні явища:

8.7.1.природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

8.7.2.обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

8.7.3.дії органів влади (заборони, квоти тощо).

8.Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

9. Виконавчий комітет Бердянської міської ради має право видозмінювати проєкт в процесі реалізації.

10. Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проєкту в інтересах Системи  без виплати компенсації.

11. Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проєкту) Адміністрації Сайту.

 

9. Інші умови

9.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації бюджету участі, не можуть бути підставою для судового провадження.

9.2. Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

9.3. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

9.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієї Угоди.

9.5. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.